AVÍS LEGAL

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar els usuaris de AGROVIURE.COM, la raó social del Responsable del tractament del qual és VALENTÍ SALA SERRA amb domicili a Casa Sanmiquel s/n Olius 25286 Lleida , de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

VALENTÍ SALA SERRA posa en el seu coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificades en el corresponent registre d’ activitats del tractament de l’ empresa denominat Gestió d’Usuaris Web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del propi titular del tractament en el moment de complimentar el nostre formulari on-line i acceptar de forma expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb les exclusives finalitats de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació.

El destinatari de la informació és VALENTÍ SALA SERRA i no serà cedida a cap tercer llevat dels casos que existeixi una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir confirmació sobre si VALENTÍ SALA SERRA està tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. 

Tots els camps del formulari on-line marcats com a “requerits” són d’obligat emplenament per poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació. 

El web AGROVIURE.COM ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s’està a fora de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de VALENTÍ SALA SERRA, ja que ell ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades conforme determina la llei.

El web AGROVIURE.COM utilitza cookies o altres procediments similars amb finalitats merament estadístiques. Aquestes informacions es capten de forma automàtica i anònima, de manera que no és possible identificar individualment cap usuari. Els usuaris poden impedir el funcionament de les cookies mitjançant les opcions que tots els navegadors posen a la seva disposició. Es recomana als usuaris que desitgen desactivar les cookies que consultin els sistemes d’ajuda dels navegadors que utilitzin

El web AGROVIURE.COM farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’ells, d’aquí que si existeix alguna modificació de les dades l’usuari de la web les comunicarà al Responsable del Fitxer, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei d’aquesta Web i les presents condicions d’Ús del Lloc Web es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’ execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.